Католицькі Церкви України у пошуках ідентичності

У статті аналізуються зміни, які відбуваються в Католицьких Церквах України в останнє двадцятиріччя. Головною метою статті є дослідження змін ідентичності, які відбуваються в РКЦ та УГКЦ. Розглядаються питання церковно-державних відносин, змін в національному складі католицьких церков та особливості еклезіяльного виміру функціонування РКЦ та УГКЦ. [Подробнее ...]

Римско-Католическая Церковь юга Украины в процессе трансформаций

В статье затронута проблема трансформаций Римско-католической церк-
ви на юге Украины на рубеже XX и XXI столетий. Рассмотрены вопросы
структурных изменений организации, трансформации национальной и кон-
фессиональной идентичности католиков, показаны особенности взаимоот-
ношений с органами государственной власти. [Подробнее ...]