Римско-Католическая Церковь юга Украины в процессе трансформаций

В статье затронута проблема трансформаций Римско-католической церк-
ви на юге Украины на рубеже XX и XXI столетий. Рассмотрены вопросы
структурных изменений организации, трансформации национальной и кон-
фессиональной идентичности католиков, показаны особенности взаимоот-
ношений с органами государственной власти. [Подробнее ...]

Католицька Церква в Україні

Доброєр О. Католицька церква в Україні 2001-й рік. Статистика, аналізи, коментарі. К.: Кайрос, 2001. ― 260с.

Піонерська праця українського дослідника
Праця богослова Олександра Доброєра, виконана за участі Антоніни Козирської, Олега Турія та Ярослава Глустюка, є не лише вичерпним історичним оглядом становлення Української Греко-Католицької, Римсько-Католицької та Вірменської Католицької Церков України, а ле й першою в Україні спробою всебічного соціологічного аналізу їхніх структур, взаємних відносин і діяльності. [Подробнее ...]