Переложение стихотворений Збигнева Герберта

Zbigniew Herbert

Brewiarz III

Panie,
pomóż nam wymyślić owoc
czysty obraz słodyczy
a także spotkanie obojga płaszczyzn
zmierzchu i zaranka
wydobądź z fałdów morza
bas czystych głębin
a także dziewczynę
ślepą jak przeznaczenie
dziewczynę która śpiewa – belcanto Збигнева Герберта

Збигнев Херберт

Часослов III

Господи,
сподоби нас выдумать плод
чистый образ блаженства
а также сретенье двух плосокостей
сумерек и предрассветной зари
изведи из пучины морской
бас чистых глубин
и девушку
как предназначенье слепую
девушку поющую – бельканто

+ + +
Zbigniew Herbert
Brewiarz IV

Panie
wiem że dni moje są policzone
zostało ich niewiele
Tyle żebym zdążył jeszcze zebrać piasek
którym przykryją mi twarz

nie zdążę już
zadośćuczynić skrzywdzonym
ani przeprosić tych wszystkich
którym wyrządziłem zło
dlatego smutna jest moja dusza

życie moje
powinno zatoczyć koło
zamknąć się jak dobrze skomponowana sonata
a teraz widzę dokładnie
na moment przed codą
porwane akordy
źle zestawione kolory i słowa
jazgot dysonans
języki chaosu

dlaczego
życie moje
nie było jak kręgi na wodzie
obudzonym w nieskończonych głębiach
początkiem który rośnie
układa się w słoje stopnie fałdy
by skonać spokojnie
u twoich nieodgadnionych kolan

Збигнев Херберт
Часослов IV

Господи,
знаю что дни мои сочтены
их осталось не много
Ровно столько, чтобы собрать земной прах
которым покроют мое лицо

не успею уже
ни возместитить обиженным
ни испросить прощения у тех
кому зло причинил
и потому душа моя изнывает

жизнь моя
завершая положенный круг
завершиться должна как талантливо написанная соната
но теперь отчетливо вижу
за секунду до коды
украдены ноты
бездарно уложены слова и цвета
лязг диссонанс
хаоса языки

почему
жизнь моя
не была как круги на воде
пробужденным в глубинах бездонных
началом которое прорастает
собираясь в слои ступени фалды
чтобы угаснуть покойно
в подножии ног твоих